Derviş

Posted by

Dervîş:
1-) Bir tarikata girmiş, o tarikatın töre ve yasalarına bağlı kimse.
2-) Yoksulluğu, çile çekmeyi benimsemiş kimse.
3-) Gayet mütevazi ve kanaatkar olan. Kimsesiz, fakir. Maneviyatla gönlü zengin olan fakir.

Derviş olmanın özellikleri:
1-) İslamiyet’in emir ve yasaklarına tam olarak bağlı olmalıdır.
2-) Ümmet kaygısı içinde olmalı, gerektiğinde bu yolda manevi değerleri uğruna canını feda edebilmelidir.
3-) Allah yolunda bir hizmet söz konusu olunca, sağa sola bakmadan “Ben varım” diyebilen kişidir.
4-) Şefkatli ve cömert olmalıdır.
5-) Nefsini yenen, nefsin kötü ahlakından uzaklaşabilen kişidir.
6-) Manevi rehberine karşı muhabbetli olmalıdır.

Derviş ile ilgili kelimeler:
Dervişân: Dervişler.
Dervişâne: Dervişe yakışır halde, saflık ve kalenderlikle. Müstağni ve fakir bir surette.
Derviş adam: Böyle bir hakikat yolcusunun niteliklerini taşıyan, kanaatkâr, saf, alçak gönüllü, her şeyi hoş gören kimse.
Derviş-haslet: Derviş huylu, derviş yaratılışlı, kanaatkâr, hoş görülü, alçak gönüllü.
Dervişçe (dervişâne): Bir dervişe yakışır şekilde, alçak gönüllülükle, müsamaha ve tevekkülle.
Dervişlik: Derviş olma durumu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir