Dereziler

Posted by

Derezîler (Dürzi):
Anuştekin ed-Derezî adlı bir batini dai (propagandacı) tarafından ortaya çıkarılan bozuk yol. Bunlar; Batiniyyeden ayrılarak ortaya çıkan, Fatımi hükümdarı Hâkim bi-emrillah’ın ilah olduğuna ve onun veziri Hamza’nın imamlığına inanırlar. Kelimenin doğrusu Derezî olup, yanlış olarak Dürzü denilmektedir.
Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyıl’da İslamiyet’in Şiilik mezhebinin İsmailiyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tek tanrılı bir dini inanç topluluğudur. Bu dine inananlara Dürzî denir (çoğulu Durûz).
Ruhların bir bedenden bir bedene geçtiğine inanırlar. Öldükten sonra dirilmeye, namaza, oruca, hacca inanmazlar. Ulûhiyyet yâni tanrılık insandan insana geçer derler.

Dürzi (Düruz): Suriye’nin güneyi ile Ürdün ve İsrail’de yaşayan ve sonradan Araplaşmış olan bir kavimdir. Arapça konuşurlar. Dalalet fırkalarından en batıl yolda olan bir fırkadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir