Dendan-ı Saadet

Posted by

Dendân-ı Seâdet:
Hz. Muhammed’in Uhud Savaşı sırasında kırılan dişlerinin bir parçasıdır.
Uhud Gazvesi esnasında Utbe b. Ebû Vakkās tarafından atılan bir taşla Hz. Peygamber’in miğferinin parçalandığı, sağ alt çenede ön dişlerle azı dişleri arasındaki dişinin (rebâiye) kırıldığı, yüzünün yaralandığı, akan kanı durdurmak için Hz. Ali ile Fâtıma’nın gayret sarf ettikleri bilinmektedir. Vâkıdî’nin bir rivayetinden, Resûlullah’ın dişinin tamamen kırılmayıp mine kısmından bir parçanın koptuğu anlaşılmaktadır
Dendân-ı seâdet, Osmanlı padişahlarından Sultan Mehmed Reşad tarafından yaptırılan kıymetli taşlarla süslü altın bir muhafazada Topkapı Sarayında saklanmaktadır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir