Delk

Posted by

Delk:
1-) Abdestte ve gusülde, yıkanan yerleri oğmak. (delk, Hanefi mezhebinde abdestin sünnetlerindendir.)
2-) El ile oğma, sürtme, oğuşturma, oğuşturulma.
3-) Eski ve yamalı elbise. Dervişlerin giydikleri eski aba.
4-) Kılıcı kınından çıkarmak.

Delk ile ilgili kelimeler:
Delk ü temas: Sürtme ve dokunma.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir