Dayin

Posted by

Dâyin (Dâin): Borç veren. Alacaklı. Ödünç para veren.

Dayin ile ilgili kelime:
Medayin: Daima borçlanan kimseler.
Medain (Medayin):
1-) Şehirler, medineler. Büyük memleketler.
2-) Şimdi harabe olup İslamiyyetten evvel yaşamış Kisralıların Nuşirevan zamanında kurdukları merkez-i hükumetleri olan büyük şehir. Peygamber Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın doğduğu gece bu şehirdeki büyük sarayın eyvanları yıkılmıştı.
Dain: Ödünç veren, borca veren. Alacaklı. İkraz eden.
Dâinler vekîlî (Dayinler vekili): Osmanlı İmparatorluğu zamanında Düyûn-ı umûmiyye’de bulunan alacaklı mümessili.
Daini mürtehin: Bir alacağa teminat sağlamak amacıyla, bir mal üzerine kurulan ve herkese karşı ileri sürülebilen mutlak bir hak.
Küllü dain: Bütün hastalıklar. Bütün dertler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir