Dargınlıkları gidermek için okunacak dua

Posted by

Dargınlıkları gidermek için okunacak dua

“Allâhümme ellif beyne kulûbinâ. Ve aslih zâte  beyninâ. Vehdinâ sübüle’s-selâm. Ve neccinâ mine’zzulümâti ile’n-nûr. Ve cennibne’l-fevâhışe mâ zahara minhâ ve mâ batane. Ve bârik lenâ fî esmâ’ınâ ve ebsârinâ ve kulûbinâ ve ezvâcinâ ve zürriyâtinâ. Ve tüb ‘aleynâ inneke entet-tevâbür-rahîm. Vec’alnâ şâkirîne li-ni’amike müsnîne bihâ ‘aleyke kâbilîne lehâ ve etimmehâ ‘aleynâ.”
Anlamı :
“Allah’ım! Kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıka, bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bizi nimetlerin devamını ihsan eyle.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir