Dargın ve geçimsiz karı koca arasını bulmak için okunacak dua

Posted by

Dargın geçimsiz karı/koca arasını bulmak, ıslah etmek ve kırgınlığı ortadan kaldırıp aralarında sevgi ve muhabbeti tesis etmek içim okunacak dua:

Eşler arasında geçimsizlik, aralarında olan soğukluğu gidermek, birbirlerini sevmeleri için aşağıdaki dua ayetler her gün bir yiyeceğe veya suya 1-3-7 defa okunduktan sonra kişilere yedirilir/içirilir. Veya her biri ayrı bir kağıda yazılarak her gün 1 tanesi suya konarak, aralarında sevgi yokluğu ve geçimsizlik olan eşe haberi olmadan içirilir.

Okunacak dua ve ayetler:
1-) Bismillahi ve minallahi ve ilallahi ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym
2-) Bismillahirrahmanirrahim. ve kalerkebü fiha bismillahi mecraha ve mürsaha. inne rabbi le ğafürun rahiym.
3-) Şehidellahü ennehu la ilahe illa hüve vel melaiketü ve ülül ılmi kaimen bil kıst. la ilahe illa hüvel azizül hakim
4-) Ve indehü mefatihul ğaybi la ya’lemüha illa hu. ve ya’lemü ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min verakatin illa ya’lemüha ve la habbetin fi zülumatil erdı ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin
5-) lev enfakte ma fil erdı cemiy’an ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnallahe ellefe beynehüm. innehü azizün hakim
6-) Bismillahirrahmanirrahim. innehü min süleymane ve innehü bismillahirrahmanirrahim
7-) La ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metab

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir