Danyal Aleyhisselam (a.s.)

Posted by

Danyal Aleyhisselâm:
İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden. Musa aleyhisselâmın dininin hükümlerini insanlara tebliğ etmiş, duyurmuştur.
Hz. Musa’dan Hz. İsa’nın gönderilmesine kadar geçen müddet içinde görev yapmış, aynı zamanda da İrmiya ile aynı asırda risalette bulunmuş bir peygamberdir.
O dönemde, İsrail oğulları sözlerinde durmadıkları için, Allah onların başına Babil hükümdarı Buht-Nassar’ı musallat etmiş, o da İsrail oğullarını kılıçtan geçirerek, Beytü’l-Makdis’in üzerini kumla kapattırmıştı.
Ayrıca Babil’e dönüşünde, esir aldığı yüz bin çocuğu kumandanlara ve prenslere hediye etmek üzere yanında götürmüştü.
Esirler arasında Danyal (a.s.) da bulunmakta idi.
Buht-Nassar; Danyal ile beraber üç arkadaşını zindana attırmıştı.
O sıralarda Buht Nassar kötü bir rüya görerek, korkmuş bu korkuyla da ne gördüğünü unutmuştu. Ama rüyasının etkisinden kurtulamıyordu.
Bu rüyanın ne olduğunu, nasıl tabir edileceğini ülkesindeki bütün kahinlere sorduysa da hiçbir cevap alamamıştı.
Bu haberi işiten Danyal, zindandan bir gardiyanı Buht-Nassar’ın rüyasını tabir edebileceğini bildirmek üzere gönderdi. Buht Nassar sevinerek hemen Danyal ve arkadaşlarının zindandan çıkarılıp huzuruna getirilmesini emretti.
Buht-Nassar’ın huzuruna çıkan herkes, önce ona secde eder, sonra meramını anlatırdı.
Danyal gelince secde etmedi. Neden secde etmediği sorulunca Danyal, şöyle cevap verdi:
“Benim bir Rabbim var. O bana ilim ve hikmet verdi. Kendisinden başkasına secde etmememi emretti. Şayet O’ndan başkasına secde edersem, verdiği ilmi çekip almasından ve beni helak etmesinden korkarım.”
Buht-Nassar çok şaşırdı. Onu öylece kabul etti.
Sonra Danyal’dan gördüğü rüyayı anlatmasını istedi. Danyal rüyanın ne olduğunu bilemeyeceğini, ancak anlattığı takdirde tabir yapabileceğini söyleyince Buht-Nassar;
“Gördüğüm rüyanın ne olduğu bilemez ve onu tabir edemezsen seni idam edeceğim, diye tehdit etti.”
Bunun üzerine Danyal, Allah’a yalvararak, rüyayı kendisine bildirmesini diledi. Cenabı Allah da rüyayı ona ilham etti. Danyal, Buht-Nassar’ın rüyasını ve tabirini şöyle anlattı:
“Sen vücudunun her bir yeri farklı farklı maddelerden yapılmış bir heykel görmüşsün,” dedi.
Buht-Nassar heyecanla:
“Evet, doğru söyledin, anlatmaya devam et,” dedi. Danyal;
“O heykelin en üst tarafı demirden yapılmıştı. İşte o senin hükümdarlığını ve onun sağlamlığı gösterir. Sonra bu heykelin başına isabet edip onu yere seren gök taşı ise, ahir zamanda gelip, Allah’ın kitabıyla hükmedecek, hak ve batılı birbirinden ayıracak bir peygamberin işaretidir,” dedi.
Bu habere sevinen Buht-Nassar Danyal’ı yanına aldı.
Artık ona hürmet edip, tüm işlerini onunla istişare etmeye başladı.
Fakat bir süre sonra, Danyal’ı çekemeyenler, onu Buht-Nassar’a gammazladılar. Bunlardan hemen etkilenen Buht-Nassar, Danyal’ın öldürülmesi için bir tuzak kurdu.
Ancak, kurduğu tuzağa kendisi düşerek, bir muhafızı tarafından öldürüldü.
Bu hadiseden sonra Danyal, bir süre daha yaşadı, sonra vefat etti. Kabri; Huzistan’a bağlı Sus şehrindedir.
Not. Alıntıdır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir