Daha yüksek bir mevki için okunacak dua

Posted by

Bulunduğu mevkiden daha yüksek mevki için okunacak dua

Dua:
Yâ acibes sanii falâ tentikul elsünnü bi külli alâihi ve senihi ve yâgayasi inde külli kurbetin ve mucibi inde külli da’vetin ve meazi inde külli şiddetin ve yâ racai hıyne tenkatıu hıleti.
İlahi isimlerden bir ism-i şerif te <<El Acib>> tir. Yani Hakk teala zatında zatı vasıflarıyla acib’ül bedı el hakimü mutlaktır.

Anlamı:
Ey acibüs Senaii el bedâyi es Sâni el mutlak! Kullarına ihsan ve ita eylediği âlâi hüviyetin ve nimei uluhiyetin ve bizzat kendi Senâi hakkaniyetinin her hakikatini elsinei beşeriyeden bi lisanı nutka kaadir değildir. Yani kullarına ihsanlarının ve ilâhî nimetlerinin seni layıkıyla övmeyi beşeri dillerden hiç bir dil anlatamaz.

Okunuş nedeni: Yükselmek için okunur.

Günlük minimum okuma adedi: 40

Fazileti:
1-) Muradın olması için 7 gün günde 40 kere okunur.
2-) Her gün 40 kere okumaya devam edenin kalbinden ve dilinden hikmet pınarları akar, her darlıktan kurtulur, zaruret ve sıkıntıya düşmez.
3-) İş başarmakta aciz olan, yardım bulamayan 91 kere okuyan başarılı ve yardım edilen biri olur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir