Cuma günü okunacak dua

Posted by

 

CumaGunuOkunacakDua
Okunuşu:
Allahu ekberü ehlül kibriyai vel azameti ve müntehel ceberûti vel izzeti ve veliyyil ğaysi verrahmeti, ve meliküddünya vel âhireti, Rabbul erbâbi ve müsebbibül esbâbi. Ve ilâhül âliheti ve cebbarül cebâbireti, mübdiül hâfiyyâti ve mu’linusserâirii mektübâti, azîmül meleküti, şedîdül ceberûti, latif un lima yeşâü, Allahu ekberü kable külli şey’in ve âhiruhu, lâ ilâhe illâ hüve, haşe’at lehül kulûbu lâ yekdâ fil umûri sivâhu, velâ yüdebbirü mekâdîreha gayruhu, velâ yetimmü şey’ün dûnehu, el-kâdirül halîmü, el-latîful kerîmü, sübhanehü celle ve âlâ, mâ a ‘zame şe’nuhu ve eşedde ceberûtehü, yûsebbihul halku küllühüm lehu veyettekûne minhu veyetedarra’ûnelehu, ehâte bikülli şey’in ilmen ve ahsâ külle şey’in adedâ.

.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir