Cuma günü duaların kabul olduğu saat ne zaman?

Posted by

Cuma günü duaların kabul olduğu saat ne zaman?.
Cuma günü duaları kabul olması için okunacak dua

Cuma günü Müslümanlar için haftanın bayramı olarak kabul edilmekte. Zira cuma gününe özel Allah, ayet indirmiş ve cuma vaktinde dünyalık işlerin bırakılıp cuma namazı için camide toplanılmasını farz kılmıştır. Cuma günü öyle bir vakit vardır ki yapılan bütün duaların kabul edildiği saattir. Cuma günü duaların kabul edildiği vakte ilişkin Peygamberimiz (s.a.v.)’in de hadisi vardır.

Cuma günü duaların kabul olması için hangi saatte dua yapılmalı?:
Cuma gününde öyle bir vakit vardır ki kul geri çevrilmez. Cuma günü duaların kabul olduğu saat için bir çok hadis ve rivayet vardır. Cuma günü dua saati ne zaman diye merak edenlere o gizli vakitle ilgili hadisleri derledik. Peygamberimiz cuma günü dua saati için bakın ne demiş; Yaradanın cuma gününe has bazı lütufları vardır. Duaların kabul olduğu gün olarak nitelenen cuma gününde öyle bir vakit vardır ki kul geri çevrilmez. Cuma gününün bu özel vakti için peygamberimiz “Onda bir saat vardır; bir kul o saate ererse, Allah’tan her ne istemişse onu Allah kendisine mutlaka verir.” Demiştir. Peki Cuma da ki bu kıymetli vakit hangi saate denk geliyor Peygamberimiz ne demiştir? Bu vaktin ne zaman olduğu hususunda değişik sözler söylenmiştir.
Abdullah İbn Selam Peygamberimiz ile yaptığı ‘Cuma vakti’ üzerine bir konuşmayı şu sözlerle aktarıyor: “Allah Resulü (s.a.v.) oturuyordu. Ben, “Allah’ın kitabında (tevratta) şu ifadeyi buluyoruz: Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, mümin kul o saati denk getirerek namaz kılıp Allah’a dua ettiği takdirde isteği mutlaka yerine getirilir” dedim. Benim bu sözüm üzerine Resulullah, “Yahut bir saatin bir kısmı” diye bana işaret buyurdu.
Cuma gününde duaların kabul olduğu vakitle ilgili bir rivayette şöyle deniliyor: Ebu Bürde, babası Ebu Musa el-Eş’ari’den naklediyor: “Resulullah’ın: “Cumada ki icabet saati imamın minbere oturduğu anla, namazdan çıkması anına kadar geçen vakittir” dediğini işittim.
Cumada ki duaların kabul olma saatiyle ilgili bir başka rivayette de şöyle deniliyor: Bu vakit hutbeye başlama vaktiyle namazın bitimi arasında olabileceği gibi kametle namaz bitimi arasında veya o gün batıncaya kadarki zaman diliminde olduğu da söylenmiştir.
Allah kulun isteğini cuma saatinde geri çevirmez
Bilindiği gibi dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Yaradan o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez ve bol ihsanda bulunur.
Bu günler:
Kadir gecesi, Arefe gecesi, Beraat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. Bu kadar kıymet biçilen cuma günü dua için de çok özel vakitler vardır. Cuma günündeki bu saatin gizli kalışının hikmetlerinden biri; Cuma gününün diğer saatlerini de kıymetten düşürmemek ve her saatine aynı ehemmiyeti vererek geçirmek içindir.

Bu duaya dikkat!:
Kim bu duayı okursa ve okuduğu vakit de cuma saati vaktiyse (cuma günü duaların kabul olduğu vakit) kişinin yaptığı tüm dualar kabul edilir. İşte o dua:
“Sübhaneke la ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdı ya zel celali vel ikram.”
Anlamı:
“İlah yok ancak sen, ya Hannan ya Mennan ya semavat ve arzın örneksiz yaratıcısı, ya zel-celali ve-ikram”
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) İsm-i a’zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:
“Yâ bedi’assemâvâti vel ardı, yâ zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.
Allah Resulünden müjde
Büreyde el Eslemî (r.a.)’den rivayete göre, şöyle demiştir: Peygamber (s.a.v), bir adamın şöyle dua ettiğini işitti: “Ey Allah’ım Ben senden istiyorum ki: Senin tek olduğuna senden başka gerçek ilah olmadığına ben inanıyor ve bu gerçeği de başkalarına da bildiriyorum. Sen ikincisi düşünülemeyen teksin. Sen kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayansın fakat herkes ve her şey sana muhtaçtır. O Allah kesinlikle baba olmamıştır ve çocuğu da yoktur. Hiçbir şey ona denk ve benzer olamaz o hiçbir şeye benzetilemez.” Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu adam Allah’tan, kendisine onunla dua edildiği zaman mutlaka kabul edeceği ve kendisinden onunla istenildiği zaman mutlaka vereceği, ismi Azam duasını yapmış oldu.

Cuma günü okunacak rızk duası şöyle :
“Allâhümme yâ Ğaniyyü, yâ Hamidü, yâ Mübdiü, yâ Mu’idü, yâ Rahimü, yâ Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.”
Anlamı:
Ey Gani Ey Hamid, ey icat edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır. Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.
Dilek duası:
İmam-ı Gazali’ye göre:
Cuma günü bin kere yâ Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.
Cuma günü namazdan önce yüz defa “yâ Allah, yâ Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.
Cuma namazından sonra yüz defa “yâ Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.
Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ismi şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.
Cuma günü akşama doğru “yâ Veliyy” ismi şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.
Cuma gecesi 1000 defa “yâ Muhsî” ismi şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
Cuma günü 1000 defa “yâ Vâlî” ismi şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “yâ Ganiyy, yâ Muğni” ismi şeriflerini okuyan zengin olur.
Cuma Günü ” yâ Veliyyü yâ Allah” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
Kısmet açılması için okunacak dualar:
Cuma günü abdest alınıp 2 rekat tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir.
Bunun dışında evlenmek isteyenleri kısmetlerinin açılması için her gün şu duayı okumaları öneriliyor :
“Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru.”
Anlamı:
“Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.”

Hastalıkların şifası için okunacak dualar:
Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi;
“Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame”
Anlamı:
“Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.”

Yine Hz. Aişe’den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifa bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir :
“Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.
Anlamı:
“Allah’ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifa bulur.”

Alıntıdır: Yeni akit internet Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:07

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir