Cuma gecesi duaları

Posted by

Cuma gece okunacak dualar:
1-)
Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. (Dare Kutni)
2-)
Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. (Taberani)
3-) 
perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. (Tergib)
4-)
 Ya Meliki Muktedir
sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.
5-) Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. (İsfehani)
6-) Cuma günü gusül edenin günahları affolur. (Taberani)
7-)
Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. (İbni Sünni)
😎 Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.
9-) Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
10-) Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
11-) 10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.
12-) Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.
13-) Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.
14-) Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.
15-) Cuma Günü ”Yâ Veliyyü yâ Allah” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
16-) Cuma günü “Lâ ilahe illalahü’l Melikü’l Hakku’l-Mübin” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.
17-) Cuma günü Sabah “Yâ Rakib” esması (312) defa zikrederek isteğini Allah’a bildirirsen isteğin kabul olur.
18-) Cuma günü 7 defa “İhlas” okuyanın: Cuma namazından sonra, yedi defa “ihlas ve muavvizeteyn” okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur. (İ.Sünni)
19-) Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin.
20-) Cuma günü ”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram” bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse, Allah mutlaka duanıza karşılık verir.
21-) Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğini söyleyen kişi sıkıntıdan kurtulur ve derdine derman bulur.
22-) Cuma günü namazdan önce abdestli, elbisesi temiz ve kalbinden dünya düşüncelerini çıkarmış olarak iki yüz kere “Yâ Allahü el-mahmûdü fî fiâlihi” derse, Allahü teala onun hastalığına şifa verir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir