Cüd

Posted by

Cûd: Cömertlik.
1-) Sahilik. Eli açık olmak.
2-) Muhtaçların vaziyetlerini, durumlarını bildirmeye meydan vermeksizin lütuf ve ihsanda bulunma haleti.
3-) Mücahede-i diniye ve neşr-i hakaik-ı Kur’aniye ve imaniye hizmetinde mutemed zatlara lüzumunda maddeten de iştirak etmek fedakarlığı.

Cûd ile ilgili kelime:
Cud: Karagöz ve orta oyununda yahudi tipi.
Cud u Kerem: Cömertlik, eli açıklık.
Cud u Sehavet: Cömertlik ve eli açıklık, sahilik.
Zel-cud: Bol bol ihsan eden, cud ve cömertlik sahibi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir