Çözümsüz ve zor anlarda okunacak dua

Posted by

Çözümsüz ve zor anlarda okunacak dua

“Bismillâhirrahmanirrahim.
İlahi bi-ahassi sifatike ve bi-izzi celalike ve bi-azami esmaike ve bi-ismeti enbiyaike ve
bi-nuri evliyaike ve bi-demi suh ziyadeten fi’l-ilmi ve tevbeten kable’l-mevti ve rahaten inde’l-mevti ve mağfireten bade’l-mevti ve necaten mine’n-nari ve cenneti ve afiyeten fi’d-dünya ve’l-ahireti bi-rahmetike ya Erhame’r-rahimin. İlahi bi-hakki Hüseynin ve ahihi ve ceddihi ve benihi hallisni mimma ene fih, bi-rahmetike ya Erhame’r-rahimin.”
Anlamı :
“Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla.
Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin temizliği, velilerin nuru, sehic hürmetine ilmimi artır, ölmezden önce tövbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennette, dünyada ve ahirette afiyet ve huzur ver. Ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duamı kabul buyur, kardeşi yüzü hürmetine, dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları yüzü hürmetine beni bulunduğum darlıktan kurtar merhametlilerin merhametlisi rahmetinle isteğimi kabul buyur.

إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء
Şüphesiz Rabbim duaları işitendir (İbrahim suresi 39. ayet)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir