Çözümsüz anlarda okunacak dua

Posted by

Sıkıntılı ve çözümsüz anlarında okunacak dua:
Arapça

Resim 1
Okunuşu:
“Bismillahirrahmanirrahim
İlâhi, bi ahassi sıfâtike, ve bi izzeti celâlike, ve bi a’zami esmâike, ve bi ismeti enbiyâike, ve bi nûri evliyâike ve bi demi şühedâike, es’elüke ziyâdeten fil ilmi ve tevbeten kablel mevti ve râhaten indel mevti ve mağfireten ba’del mevti ve necâten minennâri ve duhûlen fil cenneti ve âfiyeten fiddünya ve’l-âhireti, bi rahmetike yâ Erhamerrâhimin. İlâhi bi hakkı Hüseynin ve ehîhi ve ceddihi ve ebîhi ve ümmihi ve benîhi, hallisnî mimma ene fihi, birahmetike, ya Erhamerrâhimine.”

Anlamı:
Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
İlahi, sıfatlarının özü ve celal sıfatının azameti ile duamı kabul buyur.
İsminin yüceliği, nebilerin korunmalarının hakkı, velilerin nurunun hasebi ile, şehidlerin kanları hakkı için duamı kabul buyur.
İlmimi fazlalaştır, Ölmeden evvel tövbemizin kabulünü, ölüm anında rahatlığı, ölümden sonra mağfiretimi, cehennemden kurtuluşumu ve cennete girişimi, dünya ve ahirette afiyette daim oluşumu rahmetinle isterim, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.
Allah’ım; Hz. Hüseyin, kardeşi, dedesi, babası, evlatları hakkı için beni bulunduğum sıkıntıdan kurtar, rahmetinle beni esirge, zira sen merhamet edicilerin en merhametlisisin.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir