Çocuğu olmayan veya düşük yapan kadın için okunacak dua

Posted by

Çocuğu olmayan veya düşük yapan kadının okuyacağı dua

Aşağıdaki duayı temiz bir kağıda yazıp üzerinde taşıyan çocuğu olmayan veya düşüğe maruz kalan kadının rahatsızlığı Allah’ın (c.c.) izniyle bu rahatsızlıklarından kurtulur.

Dua:
Bismillâhirrahmânirrâhim
İnnallahe yümsiküs semavati vel ardı en tezule. Kezalike emsektüke veledi filane binti filane bi-en tekarra müstekarreke ve müstevdeake billahillezi lehu ma sekene fil-leyli ven-nehari ve hüves semiul alim. Üskün bi celalillah üskün ya veledi filane binti filane billahillezi esleme lehu men fis semavati vel ardı tavan ve kerhen ve ileyli türceun.
Ve lebisu fi kahfihim selase mietin sinine vezdadu tisa. Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir