Cism

Posted by

Cism:
1-) Boşlukta bir yer kaplayan varlık, madde, nesne:
2-) Beden, vücut:

Cism ile ilgili kelimeler:
Cism-i latif: Beş duyu ile kavranamayan melek, cin vb. şeyler.
Cism-i nâtık: Konuşan varlık, insan.
Cismen: Cisim olarak, cisim bakımından, vücutça, bedence.
Cism-perver: Vücudunu seven, maddi varlığına çok düşkün olan.
Cisimcik: Çok küçük cisim, zerre, cüseym.
Cisimleşmek: Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.
Cismanî:
1-) Bedenle, vücutla ilgili olan.
2-) Hristiyanlıkta dinle, kilise ve ruhban sınıfıyle ilgili olmayan.
Cismâniyye: Cismani kelimesinin tamlamalarda ortaya çıkan aynı manadaki müennes şekli.
Cismânîlik: Cismani olma, cismaniyet, maddilik.
Cismâniyet: Cismani olma, cisim ve bedenle ilgili bulunma, cismanilik.
Cism ü can: Beden ve ruh.
Avalim-i ulviye ve ruhiye ve cismaniye: Yüce alemler, ruh alemleri, cismani alemler.
Cehennem-i cismani: Cismen, bedenen yaşanacak olan cehennem azabı.
Cisim: Varlığı bilinen, hayyiz olan, mekanı, ciheti, uzunluğu, genişliği ve derinliği olan şey.
Cism-i beşeri: İnsan cismi, bedeni.
Cism-i devlet: Devletin cismi, bedeni
Cism-i mübarek: Peygamberimizin mübarek cismi, bedeni.
Cism-i Muhammedi: Peygamberimiz Hz. Muhammed’in pak ve temiz cismi, bedeni.
Cism-i velayet: Velilik bedeni, cismi.
Cism-i vücud: Vücut cismi, şekli.
Cismaniye-i nebatiye: Bitkisel olan cismi yapı, cisimsel bünye.
Cism-i Nizâr: Zayıf vücut.
Cism-i Nâtık: Söz söyleyen cisim. Konuşan cisim. İnsan.
Cüsman:
1-) Organlarla birlikte vücudun tamamı.
2-) Her nesnenin cismi ve cesedi.
Ma’dum-ül cisim: Cismi olmayan.
Nefs u cism: Kişinin kendisi ve cismi.
Nefs-i cismani: Cismin kendisi, beden.
Suret-i cismaniye: Cisme ait şekil; bedeni görünüş.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir