Cinlerin musallat olmaması için okunacak dua

Posted by

Cinnin musallat olmaması için okunacaklar dua

Cinden kurtulmak için en iyi on şeyi yapmalıdır:

1-) E’ûzü Besmele ile Fatiha suresi okumalıdır.

2-) E’ûzü Besmele ile iki Kul-e’ûzüyü okumalıdır.

3-) E’ûzü Besmele ile Bekara suresini okumalıdır.

4-) E’ûzü Besmele ile Âyetel kürsî okumalıdır.

5-) E’ûzü Besmele ile Bekara suresinin son ayetini okumalıdır.

6-) E’ûzü Besmele ile Ha-Mîm Mü’mîn suresinin başından (masîr)e kadar ve Âyetel kürsî okumalıdır.

7-) “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” okumalıdır.

😎 Çok (Allah) demelidir.

9-) Hep abdestli bulunmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir.

10-) Günah işlemekten, kadınlara bakmaktan, çok konuşmaktan, çok yemekten ve kalabalıktan sakınmalıdır.

(Berekât) kitabında, imam-ı Rabbânî hazretlerinin Cinden korunmak için,
“Lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil’azîm” okuduğu yazılıdır.

İmam-ı Şaranî hazretleri, “Kuşluk namazına devam edene, cin musallat olmaz” buyurdu.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir