Cevheretil Kemal Salavatı

Posted by

Cevheretil Kemal Salavatı
إذا قرأت “جوهرة الكمال” سبع مرات أو أكثر في اليوم الواحد فستكسب حب خاص من النبي (ص) ولن تذهب من هذه الدنيا دون أن تكون من الأولياء.
جوهرة الكمال
اللهم صلي وسلم على عين الرحمة الربانية, والياقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان
المتكونة الآدمية, صاحب الحق الرباني ونور الأكوان المتكون الآدمي, صاحب الحق الرباني البرق الأسطع بنزول الأرياح المالئة بكل متعرض من البحور والأواني, ونورك اللامع الذي ملأت به الكون كالحائط بأمكنة المكان, اللهم صلي وسلم على عين الحق التي تجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم, صراطك التام الأسقم, إحاطة النور المطلسم, اللهم صلي وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم, إفاضتك منك إليك إحاطة النور المطلسم, صلى الله عليه وعلى آله, صلاة تعرفنا بها إياها.
Okunuşu :
Bismillâhirrahmânirrahiym.
*Allahumme salli ve sellim alâ aynir rahmetir rabbâniyyeti vel yâkûtetil mutehakkikatil hâiteti bi merkezil fuhûmi vel meânî ve nûril ekvânil mutekevvinetil âdemiyyi sahibil hakkir rabbâniyyil berkıl estai bi muznil eryâhıl mâlieti li kulli mutearridin minel buhûri vel evânî ve nûrikel lamzimillezi mele’te bihi kevnekel hâitı bi emkinetil mekâni* Allahumme sali ve sellim ala aynil hakkilleti tetecellâ minhâ urûsul hakâiki aynil meârifil akvemi sırâtıket tâmmil eskâm* Allahumme salli ve sellim alâ tal’atil hakki bilhakkıl kenzil a’zami ifadatike minke ileyke ihatatin nuril mutalsemi sallellahu aleyhi ve ala alihi ve selaten tuarrifuna biha iyyah*
Manası :
Ey Allah’ım! Nazargahın olan rahmet pınarı,sonsuz kudretinle tahakkuk eden yakut ve inci tanesi, mana ilimlerinin mübarek Zat-ı Ahmediyyesi’nde neşet eden göz kamaştırıcı nur, Yüce Allah’ın ayan beyan apaçık mucizesi,yağmur tanelerini taşıyan rahmet bulutları arasında çakan şimşekler misali, zamanın ve de denizlerin engelleyemediği bütün mekanları kuşatan, kainatı aydınlatan Muhammed Mustafa’ya salat ü selam et,mübarek eyle Allah’ım!
Ey Allahım! Marifetlerin tecelligahı ve kaynağı,hakkın hakikatin görünen gözü, hakiki saltanatın onun marifetiyle ancak tecelli ettiği,edeceği marifetlerin menbaı,Sırat-ı Müstakim’de sebat etme sonucu zirveye taht kuran, o en berrak, pak ve temiz ruh u pak-i Muhammed(s.a.v.)’e salat ü selam olsun.
Ey Allahım! Hak ve hakikatin apaçık yüzü; senin sonsuz kudret ve celalinle en güzel ahlak-ı hamideye sahip olan, tükenmek bilmeyen hazinenin mümessili,gizli aşikar nur timsali Muhammed Mustafa’ya, al ve ashabına salat ü selam eyle ki, bu selam ile o müstesna insanı tanıyabilelim,onun yolunda yaşıyabilelim.Amin…

Faziletleri :
1-) Bütün alemde bulunan canlıların yaptığı tesbihlerin 3 katına denk gelecek kadar hasene kazanır.
2-) Bu Salavat-ı Şerife bir mecliste 7 defa okunursa o meclise Peygamber Efendimiz (sav)’in dört halifesi, hem bedenleri hem de ruhaniyetleri ile teşrif buyururlar.
3-) Bu Salavat-e Şerife ile meşgul olanların gözlerinden perde kaldırılsa, Resulullah Efendimiz (s.a.v)’i ve dört Halifesini, vefat ettikleri son suretleriyle alenen görür.
4-) Eğer bu Salavat-ı Şerife, (Abdestli olarak 12 defa), seccade ve oturduğu yer temiz olacak, oturacaksın. İlk 6 defasında normal oturursun ama 7. defadan sonra çok düzgün oturmak lazım çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) gelir.
5-) Bu Salavat-ı Şerifeyi 7 defadan fazla okuyanları, Resulullah Efendimiz (s.a.v) özel bir muhabbetle sever.
6-) Bu Salavat-ı Şerifeyi 7 defadan fazla okumaya devam edenler, Allah-u Tealanın veli kulları olmadan ölmezler.
7-) Tam bir taharet (Gusül ve abdesti güzel olmak şartıyla) temiz bir yatak üzerinde uyuyacağı zaman bu Salavat-ı Şerifeyi 7 defa okumaya devam etse, Resulullah Efendimiz (s.a.v)’i sahih bir şekilde rüyasında görür.
😎 Her kim bu Salavat-ı Şerifeyi 12 defa okur, sonra kalp huzuruyla mütevazi bir eda ile; ” Ya Resulallah, bu benden Sana hediyedir ” derse, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i kabrinde (Ravza-ı Şerife sinde) ziyaret etmiş gibidir. Ve Adem (as)’dan itibaren kendi dönemine kadar yaşamış tüm velileri ve salih kimseleri ziyaret etmiş mertebesi kazanır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir