Cerh ve Tadil

Posted by

Cerh Ve Ta’dîl: Ravîlerin dini ve bilimsel açıdan eleştirisini konu edinen ilimdir.
Cerh ve Ta’dil’in amacı:Hadisleri, güvenilirlik açısından zayıf olanlardan ayırmaktır. Temel hedefi ise İslam dinini korumaktır.
Cerh: Yaralamak, sövmek. [Bir hadis aliminin, bazı sebeplerle ravinin (hadis rivayet eden kimsenin) rivayetini (naklini) reddetmesi.]
Ta’dîl: Düzeltmek, hizaya getirmek, tezkiye etmek demektir. [Bir hadis aliminin, bir ravinin rivayetinin kabul edilebileceğini açıklaması.]

Cerh ile ilgili kelimeler:
Cerh-i amûd: Bir kimseyi her ne ile olursa olsun, haksız olarak kasten yaralamak.
Cerha: Yaralı, yaralanmış.
Cerhetmek: Yaralamak. Herhangi bir meseleyi hak ve hakikatle çürütmek. Yanlış veya yalanını bulup hurafe ve batıl olduğunu ispat edip herhangi bir kimsenin veya cereyanın fikrini kabul etmemek.

Ta’dil ile ilgili kelimeler:
Ta’dil-i Erkân: Fıkıh: Namazın bütün rükünleri, esaslarını usulüne uygunca yerine getirerek ve namazın tertip ve düzeninin hakkını vererek kılmak.
Ta’dil:
1-) Darlık vermek.
2-) Veledi karnında büyük olup doğurması güç olmak.
Ta’dilat: Değişiklikler, doğrultmalar, değiştirmeler, tebdil etmeler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir