Cenaze

Posted by

Cenaze:
1-) Kefenlenip tabuta konulmuş, gömülmeye hazır durumdaki insan ölüsü.
2-) Ölüyü gömme töreni.

Cenaze ile ilgili hadisler:
1-) Acele etmek şeytandandır. Beş şey bundan müstesnadır. Kızını evlendirmek, borcunu ödemek, cenaze hizmetlerini çabuk yapmak, misafiri doyurmak, bir günah işleyince derhal tövbe etmek. (Hadîs-i şerîf-Eşi’at-ül-Lemeât)
2-) Cenazeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük günahı affolur. (Hadîs-i şerîf-Künûz-üd-Dekâik)
3-) İbni Abbas radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim dedi:
“Bir Müslüman ölür de cenaze namazını Allah’a şirk koşmamış kırk kişi kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki dualarını kabul eder.” (Müslim, Cenâiz 59. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cenâiz 41; İbni Mâce, Cenâiz 19)
4-) Hz. Âişe (ra), Rasûlullah (s.a.s.)’ın şöyle dediğini nakletmiştir:
“Bir cenazenin namazını yüz Müslüman kılarak hepsi ona şefaat dilerse, kendilerine o kimse hakkında şefaate izin verilir.” (Müslim Cenâiz, 58).

Cenaze ile ilgili kelimeler:
Cenaze alayı: Ölüyü tabutu ile mezarına götüren kalabalık.
Cenaze gibi: Çok zayıf, çok soluk kimseler için söylenir.
Cenaze namazı: Dua ve rahmet dilemek amacıyla gömme işinden önce cenazenin önünde, diğer namazlardan farklı olarak rükuya ve secdeye varmadan yalnız ayakta kılınan namaz.
Cenazesi kalkmak: Gömülme töreni yapılmak, ölüsü gömülmek.
Cenazeyi kaldırmak: Ölüyü gömülmek üzere hazırlamak ve gömmek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir