Cemre

Posted by

Cemre:
1-) Kor durumunda ateş
2-) İkisi şubat ayında ve biri mart başlarında olmak üzere, birer hafta arayla önce havada, sonra suda ve daha sonra da toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.
3-) Mina Vadisinde Arafat’tan gelen hacıların attıkları taşlarla oluşan yığın (Istılah olarak; hacıların, Mina’da şeytan taşladıkları üç yer. Bu taşlamada kullanılan taşlara verilen isim).
4-) Tıpta: Çok iltihaplı bir çıban.

Cemre ile ilgili kelimeler:
Cemre-i ûlâ (birinci cemre): Minâ’da birbirlerine birer ok atımı mesafede bulunan üç taş yığınından ilki.
Cemre-i vustâ (orta cemre): Minâ’da birbirlerine birer ok atımı mesafede bulunan üç taş yığınından ikincisi.
Cemre-i Akabe: Minâ’da birbirlerine birer ok atımı mesafede bulunan üç taş yığınından üçüncüsü.
Cemre-i sâlise: Üçüncü cemre ki, toprağa düşer.
Cemre-i sâniye: İkinci cemre ki, suya düşer.
Cemre-i ulâ: Birinci cemre ki, havaya düşer.
Cemreviyye: Divan şairleri tarafından bayramlar, baharlar gibi cemre sebebiyle, muasır olan büyük makamlı ve rütbeli kişiler için yazılan şiirler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir