Cemiyyet

Posted by

Cem’iyyet:
1-) Topluluk, birlik. Hey’et. Bir yere cem’ olma. Manevi birlik teşkil eden cemaat.
2-) Hukuk: Kazanç paylaşmaktan başka bir maksatla, ikiden ziyade şahsın ilim ve malumatlarını ve faaliyetlerini devamlı bir şekilde birleştirmek suretiyle bir esas nizamnameye müstenit.
3-) Tasavvuf: Zihnin yalnız Cenab-ı Hak ile meşguliyet hali.
4-) Edebiyat: Tenasübü veya tezadı dolayısıyla birbirine uyan kelimeleri veya zıt olan kelimeleri beraber aynı ifade içinde bulundurmak.

Cemiyyet ile ilgili kelimeler:
Cem’iyyet-gâh: Toplanılacak yer, toplantı yeri.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir