Cemil

Posted by

Cemil:
1-) Güzel.
2-) Cenab-ı Hakk’ın isimlerinden biri.
3-) Eskiden okullarda çalışkan öğrencilere verilen başarı belgesi.

Cemil ile ilgili kelimeler:
Cemîle:
1-) Cemil kelimesinin kadını ifade eden, kadın ismi olarak kullanılan veya tamlamalarda ortaya çıkan aynı manadaki müennes şekli.
2-) Bir kimsenin hatırını hoş etmek, gönlünü almak için yapılan hareket
Evsâf-ı cemîle: Güzel nitelikler.
Vesîle-i cemîle: Güzel vesile.
Cemîle göstermek (yapmak): Gönül okşayıcı bir davranışta bulunmak.
Cemîle-kâr: Karşısındakinin hatırını hoş etmeyi, gönlünü almayı seven, iyilik sever.
Cemîle-kârâne: İyilik sever bir kimseye yakışır tarzda.
Cemilendirmek: dilbilgisi: Bir kelimeyi cemi (çoğul) haline getirmek.
Cemilenmek: dilbilgisi: Cemi (çoğul) haline gelmek.
Zikr-i cemîl: İyilikle anma.
Cemil-i ale-l ıtlak: Her cihetle çok güzel ve mükemmel.
Cemil-i zülcelal: Celal sahibi, cemil olan Cenab-ı Allah (c.c.)
Ebu Cemil: Tere otu.
Elfaz-ı Cemile: Güzel sözler.
Haslet-i Cemile: Güzel ve iyi huy.
Hecr-i Cemil: Kalben ve fikren onlardan uzak durup fiillerinde onlara uymamakla beraber, kötülüklerine karşılık vermeye kalkışmayıp müsamaha, idare ve güzel ahlak ile hüsn-i muhalefet etmek.
Mesa-i Cemile: Güzel çalışmalar.
Sabr-ı Cemil: Allah’tan gelen bir acıya sabretme. Şükrederek sabır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir