Cemaziyelevvel ayı

Posted by

Cemaziyelevvel Ayı
Bu ayda normal evrâd-u ezkâra devam etmelidir.

Cemaziyelevvel Ayı Nedir?:
Cemaziyelevvel ayı, Hicri Takvim’in 5. Ayıdır. Cemazil-evvel şeklinde de bilinmektedir. Bu ay aynı zamanda “büyük tövbe ayı” olarak da bilinir.

Cemaziyelevvel Ayının Faziletleri:
Cemaziyelevvel ayı, İslam Tarihi açısından önemli hadiselerin cereyan ettiği aylardan birisidir.

Mesela; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kızı Hz. Fatıma (r.a.) ve eşi Hz. Ali (r.a.) bu ayda dünyaya gelmiştir ve aynı şekilde Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) kızı olan Zeyneb bint Ali de 5 Cemaziyelevvel tarihinde doğmuştur. Zeyneb bint Ali, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) da ilk kız torunudur.
Hz. Ömer (r.a.) Cemaziyelevvel ayında halife olmuş, 13 Cemaziyelevvel 11’de yine bu ayda dünyaya gelen Hz. Fatıma (r.a.) ölmüş ve 15 Cemaziyelevvel 36’da ise Hz. Muhammed’in (s.a.v.) torunlarından olan Hüseyin’in (r.a.) oğlu Zeynelâbidîn (r.a.) doğmuştur.
Aynı zamanda hem Cemaziyelevvel hem de Cemaziyelahir ayları, mübarek 3 aylardan önceki aylar oldukları için de tövbe ayları olarak kabul edilir.

Allah (c.c.) Kur’an- Kerim’in birçok yerinde kullarını tövbeye çağırmıştır.
Tevbe Suresi ile tövbe konusu üzerinde detaylı bilgiler vermiş ama daha başka birçok suresinde bu konunun üzerinde durmuş ve kullarından tövbe etmelerini istemiştir.
1-) “… Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!” (Nur Suresi 31. Ayet)
2-) “Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa Suresi 26. Ayet)

Bu Ayın zikri:
asdasda
Sübbûhun kuddûsün bu ay bitene kadar bu tesbih yapılır. Ay ihya edilir.

Namazları:
Cemâziyelevvel ayının 21. gecesi

Bu gecenin ihyası niyetiyle 2 rekat dahi kılınsa gece ihya olunur. (bu gece namaz haricinde amenar rasulu bile okunsa gece ihya olunmuş sayılır.)

Cemâziyelevvel ayının 27. gecesi
2 kere 4 rekatlık nafile namaz kılınır
Fatihadan sonra 1 kere vedduha suresi okunur.(bilmeyen ihlas suresini okur.)

Her Hicri ayda ortak:
Pazartesi ve Perşembe orucu
“Ey Allah’ın Resulu (sallalahu aleyhi vesellem) siz Pazartesi Perşembe günleri oruc tutuyorsunuz bunun hikmeti nedir?” diye sorulduğunda şu açıklamada bulundu: “Allah Pazartesi Perşembe günleri birbirleriyle küs olanlar hariç bütün Müslümanların günahlarını örter, affeder. Amelleri arz eden meleklere küs olan bu iki kişi barışıncaya kadar onları bırak diye emreder. (ibni mace)
Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri orucuna özen gösterirdi. (tirmizi)

Hicri takvimin 13 14 ve 15. günlerini oruçlu geçirmek. (Eyyam-ı Biyz)(Beyaz Günler)
Peygamber Efendimiz (sallalahu aleyhi vesellem) seferde bile terk etmezdi (Tac)
Hazreti Ali (k.v.)’den:
“Bir öğle vakti Resullullah (sallallahu aleyhi vesellem)’i evinde ziyaret ettim kendilerine selam verdim.
Selamıma cevaptan sonra buyurdu: “Ya Ali Cibril’in sana selamı vardır.”
Ben de :
“Aleyke ve aleyhis-selam ya Rasulallah (sallallahu aleyhi vesellem).” dedim. Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi vesellem) bana yaklaş dedi.
Bende yaklaştım buyurdular ki:
“İşte cibril senin için diyor ki:” her aydan 3 gün oruç tutsun
1. gün için : 10.000 sene
2. gün için : 30.000 sene
3. gün için : 100.000 sene
oruç tutmuşcasına sevap yazılacaktır.”
Ben:
“Ya Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu üç gün orucu tutarsam bunun sevabı yalnız bana mı ait? Bütün insanlar bu orucu tutarlarsa onlara bu sevaplar verilmeyecek mi?” dedim.
Resulallah (sallallahu aleyhi vesellem):
“Ya Ali Allah’u teala bu sevapları sana ve senin gibi bu oruçları tutanlara verecektir.” buyurdular.
Ben:
“Ya resulallah (sallallahu aleyhi vesellem) bu oruçlar ne zaman hangi günlerde tutulacaktır?” dedim.
Buyurdular ki:
“Bu günler arabi ayların 13 14 15. günleridir. Bu üç güne Eyyam-i Biyz derler.” dedi.
Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi:
Hadis-i Şerifi Hazreti Ali (k.v.)’den rivayet eden Anter (r.a.):
“Ali’den sordum:”Eyyam-ı Biyz ne demektir?”
Hazreti Ali (k.v) şöyle cevap verdiler:
“Hazreti Adem (aleyhisselam) yeryüzüne indiğinde güneşin hararetinden teni siyahlanmıştı. Cibril (aleyhisselam): Ey Adem (aleyhisselam) teninin beyaz olmasını arzu eder misin?”. dedi. Adem (aleyhisselam) Evet dedi. Cibril (alyhisselam):”öyleyse ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tut.” dedi. Adem (aleyhisselam)
13. günü oruç tuttu; teninin 3 te 1 i beyazlandı.
14. günü oruç tuttu; teninin 3 te 1i daha beyazlandı.
15. günü de oruç tutunca O’nun bütün vücudu bembeyaz oldu
İşte Eyyam-ı Biyz denmesinin sebebi budur.” (Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani k.s.)

1-) Bu ayda da normal ibadetlere devam eder.
2-) Nafile ibadetlere ağırlık verir.
3-) Farzlara daha ciddi eğil.
4-) Namazları vaktinde kıl.
5-) Kaza namazı olanlar kılmaya çalışsınlar.
6-) Geceleri teheccüd kılmaya gayret göstersinler.
7-) Cuma geceleri tesbih namazı kılmaya çalışalım.

Rivayet edildi ki bu ayda:
“Sübhânallâhi mil’el mizân ve müntehe’l-ilmi ve meblega’r-rizâ ve zinete’l-arş”
Sabah akşam 3 defa okumaya gayret edelim.
Manası:
“Allah’ı mizanın dolusunca ilminin sonsuzluğunca Rızasına ulaşıncaya kadar Arşın ağırlığınca Tesbih ederim.”

Fazileti:
1-) Hayırlı mutlu sağlıklı uzun ömür
2-) Kabir azabından kurtulmak
3-) Sırat köprüsünden geçmek
4-) Cennet’e vasıl olmak
5-) Düşmana galip gelmek
6-) Kötü ölümden imanla korunmak

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir