Cemal

Posted by

Cemâl:
1-) Yüz güzelliği. Fertteki güzellik.
2-) Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsanı ile tecellisi.
3-) Hak ile söylenen doğru söz.
4-) Din: Allah’ın lutfedici sıfatlarının bütünü ve bu sıfatlarının gereği olarak güzellik ve rahmetle tecellisi.
5-) Çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükür etmek için nimeti göstermek.

Cemal ile ilgili hadis:
Kadın ya malı, ya cemâli veya dini için alınır. Siz dini için alınız. Malı için alan, malına kavuşamaz. Yalnız cemâl için alan cemâlinden mahrûm kalır. (Hadîs-i şerîf-Menâic-ül-İbâd)

Cemal ile ilgili kelimeler:
Cemâlî: Din; Cemalle ilgili, Allah’ın lutuf, merhamet ve güzellik tecellisine ait.
Cemâlullah: Allah’ın güzellik sıfatıyle tecellisi.Allah’ın cemali.
Arz-ı cemâl: Güzelliğini göstermek. Arz-ı didar da denir.
Cemal-i bî-misal: Misali, benzeri olmayan güzellik.
Revnak-ı cemal: Yüzün güzellik ve parlaklığı.
Sâhibe-i cemâl: Güzellik sahibi kadın. Güzelliği olan kadın.
Sıfât-ı cemaliye: Lütuf ve merhamet ile daha ziyade alakalı olan vasıflar.
Şirin-cemal: Sevimli yüzlü.
Zü-l cemal: Cemâl, lütuf, rahmet ve güzellik sahibi Allah. (c.c.)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir