Celvetiyye

Posted by

Celvetiyye: Ünlü mutasavvıf Aziz Mahmud Hüdai’ye nisbet edilen bir tarikat.
1-) Bayramiyye tarikatının bir şubesi.
2-) Yerini, yurdunu, terk etmek.
3-) Tasavvufta: Kulun, Allah sıfatları ile halvetten çıkışı ve Allah’ın varlığında fani oluşu.

Celvetiyye ile ilgili kelimeler:
Celvet:
1-) Aşikar olmak, ortaya çıkmak; arz etmek.
2-) Yerini, yurdunu terk etme.
3-) Tasavvufta: Abdin fenafillah olup halvetten ayrılması.
Celvetî:
1-) Celvetiye tarikatına mensup olan kimse
2-) Celvetiye tarikatine iit, Celvetilikle ilgili.
Celvetîlik:
1-) Celvetiye tarikatı.
2-) Bu tarikata mensup olma durumu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir