Celse

Posted by

Celse (Ta’dil-i Erkân):
1-) Oturum. Mahkemelerde, ilgili kimselerin katılmasıyla davaların görüşüldüğü her toplantı.
2-) Namazda iki secde arasında tam manasıyla her aza yerleşecek şekilde oturmak demektir. İki secde arasındaki oturuş anlamına gelmektedir.
3-) Cuma günü imamın iki hutbe arasında kısa bir müddet oturması.
4-) Dini anlam olarak ise; iki secde arasında bir defa “sübhane rabbiyel azim” diyecek kadar oturmak demektir.
5-) Bir meclis veya mahkeme hey’etinin toplanmalarından tatile kadar olan müzakere müddeti.
6-) Bir defa akd-i meclis etmek. Oturuş, bir defa oturmak.

Celse ile ilgili kelimeler:
Celse-i Hafîfe: İkinci secdeyi yapıp kıyama kalkmadan önce olan kısa oturma.
Celse-i aleniyye: Açık oturum.
Celseyi açmak: Toplantıyı başlatmak, oturumu açmak.
Celseyi kapamak: Toplantının bittiğini bildirmek.
Celseyi tatil etmek: Durum gereği toplantıyı kesmek, oturuma konuşmalar bitmeden son vermek.
İstiharat celsesi: Birinci rekatın ikinci secdesinden doğrulduktan sonra ikinci rekata kalkmadan ve üçüncü rekatın son secdesinden sonra dördüncü rekata kalkmadan önce kısa bir müddet oturmaktır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir