Celle Celâlüh

Posted by

Celle Celâlüh: Allah ismi anıldığı zaman, hürmet ve tazim için söylenir, ona mahsustur. “Onun şanı ne yücedir.” demektir.
Esmâ-i hüsnâdan. Varlığı muhakkak lazım olan, iman ve ibadet edilecek hakiki mabut. Her şeyi yoktan var eden yüce yaratıcı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir