Celal

Posted by

Celâl (Celâlet):
1-) Ululuk, büyüklük.
2-) Kızgınlık, öfke.
3-) İlm-i Kelâm’da: Celal Cenâb-ı Hakk’ın kahrının ve azametinin tecellisidir. Celal, Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının cüzlerde ve fertlerde değil nev’deki ve küllilerdeki tecellisine denir.

Celal ile ilgili ayetler:
Rahman suresi 27. ayet:
Arapça:
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
Okunuşu:
Ve yebka vechu rabbike zul celali vel ikram.
Anlamı:
Kalıcı olan yalnız celal ve ikram sahibi Rabb’inin kendisidir.

Rahman suresi 78. ayet:
Arapça:
تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
Okunuşu:
Tebarekesmu rabbike zil celali vel ikram.
Anlamı:
Celal ve ikram sahibi olan Rabb’inin ismi ne yücedir.

Celal ile ilgili hadis:
Hiç şüphe yok ki, kıyamet gününde Allahü teâlâ, nerede benim celâlim için birbirini sevenler! Bugün ben onları arşımın gölgesinde gölgelendireceğim… buyuracaktır. (Hadîs-i şerîf-Müslim)

Celal ile ilgili kelimeler:
Celaleddin-i Harzemşah: (Vefâtı M.: 1231) Mengü berdi (Allah verdi) ismi de verilir. Harzemşah soyunun 7 nci ve son hükümdarıdır. Tarihte cesaret ve irfanı ile tanınmıştır.
Celaleddin-i Süyûtî: (Hi: 849 – 911) Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed adı ile de anılır. Hadis imamı ve müctehid bir zattır. Mısırlıdır. Süyût şehrinde doğdu. Mısır’da vefat etti. Zamanının büyük İslam allamelerindendir. Asıl adı: Ebû Bekir oğlu Abdurrahman’dır.
Celalli: Çok çabuk kızan kimse.
Cemil-i zülcelal: Celal sahibi, cemil olan Cenab-ı Allah (c.c.)
Lafza-i celâl: İsm-i Celâl, Allah lafzı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi: Hi: 672 de Belh’de doğdu. Konya’ya geldi ve yerleşti. Mühim eseri Farsça ve manzum yazdığı Mesnevi’sidir.
Zü-l celal: Celal sâhibi. Allah (c.c.) Azamet, kibriyâ, izzet ve heybet sahibi Cenâb-ı Hak. (c.c.)

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir