Cehmiyye

Posted by

Cehmiyye: Cebriyye mezhebinin önde gelen kollarından biri.Hicri ikinci asırda Cehm bin Saffân tarafından kurulan bozuk fırka. Cehmiyye fırkası, ismini kurucusu Cehm b. Safvân (ö. 128/745)’dan almaktadır.

Cehmiyye ile ilgili kelimeler:
Cehemiyye: Cebriye’den Cehm bin Safvan mezhebi üzere “Cennet ve Cehennem fanidir, iman marifettir ve ikrar değildir” diyen bir taife.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir