Cehennemden kurtulma duası

Posted by

Cehennemden kurtulma duası :
“Aşağıda ki bu duayı akşamları 7 defa okuyup da o gece öleni Cehennem hiç rahatsız etmez. Sabah okuyan da aynı dereceye nail olur, Cenneti isteyen de Cennete kavuşur.”
Okunuşu:
“Allahümme ecirnâ minennâr ve edhilnel Cennete meal ebrâr.”
Anlamı :
“Allah’ım! Bizi (Cehennem) ateşinden koru ve Allah’ın iyi kullarıyla Cennete girmeyi nasip eyle.”
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyuruyor :
“Namaz için kamet getirildiğinde (veya namaz bittiğinde) sema kapıları açılır ve dualar kabul olunur.”
Namazı bitiren kimse, hiçbir şey konuşmadan “Allahümme ecirni minennar ve edhilnel Cennete ve zevvicni minel huril-iyn” demez ise;
melekler, “Yazık şuna, cehennemden korunmasını istemekten aciz kaldı.”
Cennet de “Yazık şuna, Cenneti istemekten aciz oldu,”
Huriler ise, “Yazık şuna, Allah’dan kendisinin huril-ıyn ile tezvic edilmesini istemekten aciz kaldı.” derler.

Ravi : Hz. Ebu Ümame r.a.
Kaynak : Tabarânî, Müsnedü’şşmiyyîn, 2/410 el-Heysemî, Mu’cemü’z-Zevâid, 2/345, 10/142 Ahmed Ziyaüddîn Gümüşanevîr. (a.h.), Râmûzü’l-ehâdîs, s. 34/7

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir