Cefa

Posted by

Cefâ: Büyük sıkıntı. Eziyet, incitme.

Cefa ile ilgili hadis:
1-) Haya imandandır. Fuhuş (çirkin şeyler) söylemek cefadandır. İman Cennet’e, cefa Cehennem’e götürür. (Hadîs-i şerîf-Buhârî)
2-) “Eğer bir kulum abdestsiz olursa bana cefa etmiş olur. Abdest alınca iki rekat namaz (sübha namazı) kılmazsa bana cefa etmiş olur. Namaz kılıp dua etmezse bana cefa etmiş olur. Duasını kabul etmezsem ona cefa etmiş olurum. Ben cefa etmem, ben cefa etmem, ben cefa etmem.” [Hadîs-i Kudsî – Riyâz-üs-Sâlihîn]

Cefa le ilgili kelimeler:
Cefâ-yı yâr:
1-) Sevgilinin cefası.
2-) Tasavvufta: Tarikat adamının kalbinin öğrendiklerinden perişan olması.
Cefâ çekmek: Cefaya katlanmak, üzülmek.
Cefa-dide: Cefa çekmiş, cefa görmüş.
Cefa ender cefa: Cefa içinde cefa. Azap içinde azap veya ayrılık.
Cefakar:
1-) Eziyet eden, cefa eden.
2-) Halk arasında: Eziyet çeken, cefa çekmiş manalarında da kullanılır.
Cefa-keş: Eziyete dayanan, cefa çeken, acıya katlanan.
Cefa-pişe:
1-) Gaddar, cebbar, zalim.
2-) Sevgili, maşuk, sevilen.
Cefaset: Hazımsızlık ıstırabı, sindirim zorluğu.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir