Cebr

Posted by

Cebr: Zorlama, zor kullanma. İrade ve ihtiyarın zıddı.
1-) Bir şeyi zapt etmek, tamir etmek, zorlamak, zor kullanarak (ikrah) ıslah etmek, telafi etmek.
2-) Fıkıhta cebr ise, hukukun tanıdığı bir yetki kullanılarak kişinin yapması gereken işe zorlanmasını ifade eder.
3-) Düzeltme, tamir etme.
4-) (matematik): cebir.

Cebr ile ilgili kelimeler:
Cebriyye: Cüz’i irâdeyi inkâr edenlerin bâtıl mezhebi
Cebr-i âdr, Cebr-i âlâ: (matematik) Cebir bahisleri.
Cebr-i hâtir: Gönül yapma, gönül alma.
Cebr-i mâfat: Kaybedilmiş bir şey yerine başka bir şey bulup onunla avunma.
Cebr-i nefs: Kendini zorlama, kendini zor tutma.
Cebr-i noksan: Eksiği tamamlama.
Cebr ve mukabele: (matematik) Cebir muadelesi, denklem.
Ehl-i cebr: Cebriyye, cebriyye fırkasından olan.
Cebire:
1-) Çıkık veya kırık olan bir uzva sarılan tahtalar.
2-) Halkın bir işe hazırlık yapması.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir