6

Çarşamba gecesi virdi

Çarşamba gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî ismüke seyyidü’l-esmâi. Ve biyedike melekûtü’l-erdı ve’s-semâi. Ente’l-kâimü bi-külli şey’in. Ve hüve alâ külli şey’in. Sebete

4

Salı gününün virdi

Salı gününün virdi: Bismillâhirrahmânirrahîm Rabbi edhılnî fî lücceti bahri ehadiyyetike. Ve tamtâmi temmi vâhıdiyyetike ve kavvinî bi-kuvveti satveti sültâni ferdâniyyetike

3

Salı gecesi virdi

Salı gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhi ente’ş-şedîdü’l-batşî. El-elîmü’l-ahzi. Azıymü’l-kahri’l-müteâlî ani’l-ezdâdi ve’l-endâdi. Ve’l-münezzehi ani’s-sâhibeti ve’l-evlâdi. Şe’nüke kahru’l-a’dâi ve kam’u’l-cebbârîne. Temküru bimen teşâü

1 2