440

Kelimei Tevhid

Tehlil (Kelimei tevhid) Tevhid kelimesi iki kısımdan meydana gelmektedir. Birincisi “Lâ İlâhe illallah” ikincisi ise, “Muhammedün Resulullah” (Muhammed Allah’ın elçisidir)’dır.

1 2 3 19