9004

Yardım için okunacak dua

Yardım için okunacak dua “Allâhümme Rabbes-semâvâtis-seb’ı ve Rabbel-‘arşil-‘azîm. Rabbenâ ve rabbe külli şey’in, münzilet-tevrâti vel İncili vel Furkâni, fâlikal-habbi ven-nevâ.

1 2 3 4 5 6 47