23

Devri Ala duası

Bismillâhirrahmânirrahîym Allahümme Yâ Hayyû, Yâ Kayyûm, bike tehassantu fahmin-î bi himâyet-î kifâyet-î vikâyet-î hakîkat-î burhân-î hırz-î emân-î “Bismillâhi” Ve adhilnî

3

Salı gecesi virdi

Salı gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhi ente’ş-şedîdü’l-batşî. El-elîmü’l-ahzi. Azıymü’l-kahri’l-müteâlî ani’l-ezdâdi ve’l-endâdi. Ve’l-münezzehi ani’s-sâhibeti ve’l-evlâdi. Şe’nüke kahru’l-a’dâi ve kam’u’l-cebbârîne. Temküru bimen teşâü

1 2 3 74