17

Pazar gecesi virdi

Pazar gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî ente’l-muhîtu bi-ğaybi külli şâhidin. Ve’l-müstevlî alâ bâtıni külli zâhirin. Es’elüke bi-nûri vechi-ke’llezî secedet lehü’l-cibâhü .

11

Cuma gecesi virdi

Cuma gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî küllü’l-âbâi’l-ulviyyeti abîdüke. Ve ente’r-rabbü alâ-l ıtlakı. Cema’te beyne’l-müyekâbilâti. Ve künte’l-celîle’l-cemîle. Lâ ğâyete li-ibtihâcike bi-zâtike. İz

10

Perşembe günü virdi

Perşembe günü virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî ente’l-kâimü bi-zâtike. Ve’l-mühıytu bi-sıfâtike. Ve’l-mütecellî bi-esmâike. Ve’z-zâhiru bi-ef’âlike. Ve’lbâtınü bi-mâ lâ yâ’lemühû illâ ente. Tevehhadte

4

Salı gününün virdi

Salı gününün virdi: Bismillâhirrahmânirrahîm Rabbi edhılnî fî lücceti bahri ehadiyyetike. Ve tamtâmi temmi vâhıdiyyetike ve kavvinî bi-kuvveti satveti sültâni ferdâniyyetike

3

Salı gecesi virdi

Salı gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhi ente’ş-şedîdü’l-batşî. El-elîmü’l-ahzi. Azıymü’l-kahri’l-müteâlî ani’l-ezdâdi ve’l-endâdi. Ve’l-münezzehi ani’s-sâhibeti ve’l-evlâdi. Şe’nüke kahru’l-a’dâi ve kam’u’l-cebbârîne. Temküru bimen teşâü

1 2 3 4 5 33