11

Cuma gecesi virdi

Cuma gecesi virdi Bismillâhirrahmânirrahîm İlâhî küllü’l-âbâi’l-ulviyyeti abîdüke. Ve ente’r-rabbü alâ-l ıtlakı. Cema’te beyne’l-müyekâbilâti. Ve künte’l-celîle’l-cemîle. Lâ ğâyete li-ibtihâcike bi-zâtike. İz

1 2 3 4 170