Riya-İle-İlgili-Sözler

Riya

Riyâ: İkiyüzlülük. 1-) saygınlık kazanma, çıkar sağlama gibi dünyevî amaçlarla dindar görünmek, kendisinde üstün özellikler bulunduğuna başkalarını inandıracak tarzda davranmak.

indir (1)

Risalet

Risâlet: 1-) Peygamberlik, resûllük. 2-) Elçilik. 3-) Birisini bir vazife ile bir yere göndermek. Risâlet ile ilgili ayetler: 1-) Araf

images

İkrah

İkrah: 1-) İğrenme, tiksinme. 2-) Kişiyi razı olmadığı bir işi yapmaya zorlamak. İkrah ile ilgili ayet: 1-) Bakara suresi 256.

indir (1)

Rics

Rics: 1-) Pis, murdar, necis olan şey. 2-) Dinin haram kıldığı şey. Rics ile ilgili ayetler: 1-) Maide suresi 90.

indir

Nar

Nâr: 1-) Ateş; Cehennem. 2-) Bir meyve Nâr ile ilgili ayetler: 1-) Enam suresi 99. ayet: Arapça: وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ

images

Namus

Nâmus: 1-) Irz, iffet, edeb, hayâ. 2-) Toplum içinde onur ve ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlılık. Namus ile ilgili ayetler:

images

Vafa

Vefâ: 1-) Sevgide bağlılık. 2-) Minnettarlık. 3-) Sözünde durmak. 4-) Dostluğu sürdürmek. Vefa ile ilgili ayetler: 1-) Bakara suresi 177.

headline

Riba

Ribâ: 1-) Fâiz 2-) Ödünç vermekte, rehnde (ipotekte) ve alış-verişte, alıcıdan veya vericiden (satıcıdan) birinin ötekine karşılık olarak vermesi şart

indir

Na-Mahrem

Nâ-Mahrem: 1-) Kendisi ile evlenme yasağı bulunmayan kişiler. 2-) Şer’an kendisiyle evlenilmesi câiz olduğu ve nikâh düştüğü için kadının yanına

images

Rezil

Rezîl: Utanılacak davranışları olan, aşağılık, alçak, bayağı. Rezil ile ilgili ayetler: 1-) Tevbe suresi 2. ayet: Arapça: فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ

1 2 3 4 5 208