unnamed

Vesile

Vesîle: 1-) Neden, sebep, bahane. 2-) Elverişli durum, olanak, fırsat. 3-) Cennet’te bir menzil adı. 4-) Kişiyi Allahü teâlâya yaklaştıran,

22033

Ruz

Rûz: 1-) Gün, 24 saatlik müddet. 2-) Gündüz. Rûz ile ilgili kelimeler: Rûz-i Cezâ: Kıyâmetten sonra insanların hesâba çekileceği gün

indir (1)

Ruh

Rûh: 1-) Bir şeyin özü, cevheri, hakîkati. 2-) Emr âleminin beş latîfesinden biri. Rûh ile ilgili ayetler: 1-) Hicr suresi

indir

Razı

Râzı: 1-) Kabul eden, yeterli sayan, uygun bulan, benimseyen, isteyen. 2-) Boyun eğen, itaat eden. Râzı ile ilgili hadisler: 1-)

images (1)

Vesvese

Vesvese: İnsanın içine doğan zararlı uyarıcı, kötü duygu ve düşünce, telkin, şüphe, fısıltı, evham. Vesvese ile ilgili ayetler: 1-) A‘râf

images

Rasih

Râsih: 1-) Temeli kuvvetli, sağlam. 2-) Bilgisi, bilhassa dinî bilgileri çok geniş olan. 3-) İyice oturmuş, dem ve damarlarına yerleşmiş,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rah

Râh: 1-) Yol, Tarz, Usûl, Meslek. 2-) Zan, sanma. Kaygı, keder. Râh ile ilgili kelimeler: Râh-ı adem: Ölüm. Râh-ı hâbîde:

indir

Rabıta

Râbıta: 1-) İki şeyi birbirine bağlayan ip; alâka, bağ, münasebet. 2-) tasavvufta sâlikin kâmil bir mürşide gönlünü bağlaması, onun sûret

images (2)

Rukye

Rukye: 1-) Maddi manevi birçok hastalığa ve sıkıntıya karşı okunan dua, sünnet ve Allah’ın sıfatlarıdır. 2-) Şifa bulmak için yapılan

images

Ruhsat

Ruhsat: Bir işe izin verildiğini bildiren belge. Ruhsat ile ilgili ayetler: 1-) Mâide suresi 3. ayet: Arapça: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

1 2 3 4 208