1017

Zi

Zî (Zi) (Zı): 1-) Türkçedeki “den, dan” manasını ifade eder. Zî ile ilgili kelimeler: Zî Rahim: Nesep yönünden akraba demektir.

1016

Zaviye

Zâviye: 1-) Eskiden büyük kervanların geçtiği ıssız yollarda veya köy ve kasabalarda; dinî ilimlerin, İslam ahlakının ve fen ilimlerinin öğretilmesi,

indir

Kasr

Kasr: Köşk. Yüksek ve ferah bina. Taştan veya kargir küçük saray. 1-) Kısa kesme, kısaltma. Kesme, azaltma, ihtisar etme. 2-)

images

Husumet

Husûmet: 1-) Düşman olma durumu, düşmanlık. Kincilik. 2-) Hasımlık. 3-) Zıddiyet. Çekişmek. 4-) Davacı olmak. 5-) Adavet Husûmet ile ilgili

indir

Husuf

Husuf: 1-) Ay tutulması. 2-) Perdelenmek. 3-) Dünya gölgesinin ay üzerine gelmesi. 4-) Bir şeyin nuru ve ışığı gitmesi. Husuf

45d5ee

Hurumiyye

Hurûmiyye: Bâtıniyye fırkasının diğer bir adı. Bu sapık fırkada bulunanlar, birçok haramlara helal dedikleri için, Hurûmiyye adını almışlardır. İslamiyetten önceki

n

Hurufilik

Hurûfîlik: XVI. yüzyıl sonlarında Horasan’da Fazlullah Hurûfî’nin fikirleri etrafında gelişerek kısa zamanda Anadolu’da, Suriye, Türkistan ve İran’da yayılan, Kur’an-ı Kerim

1015

Zat

Zât: Kimse, kişi. 1-) Hürmete layık kimse. 2-) Kendi. Öz, asıl. 3-) Ehil. Sahip. Zât ile ilgili kelimeler: Zât-ul ilkah-i

1014

Zamin

Zâmin: 1-) Ödeyen. Kefil. Tazmine mecbur olan. 2-) Kefil, birisinden belli bir veya birkaç kimsenin istedikleri bir şeyi, kendisinin de

1013

Kasem

Kasem: 1-) Ant içme. Yemin etme. Ahdetme. 2-) Bir işi yapmak veya yapmamak için Allah-ü tealanın ismini söyleyerek söz verme.

1 2 3 111