Wheat Fae

Peri

Peri: Dişi cin 1-) Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, çok güzel olarak nitelenen ve genellikle masallarda adı geçen düşsel dişi varlık.

572

Asfiya

Asfiyâ (Esfiya): Saflar, temizler; Allah-ü tealanın evliya kulları. 1-) Safiyet, takva ve kemâlât sahibi ve Peygambere (a.s.m.) varis olup, onun meslek

570

Arş

Arş: Allah-ü tealanın yarattığı en büyük varlık. Yedi kat göklerin ve kürsinin üstünde olup, halk (madde) aleminin sonu, emr (maddesizlik)

1

Arazi

Arazi: 1-) Genellikle, üzerinde yerleşim yeri bulunmayan, ekilebilen ya da boş toprak. 2-) Topluluğa, ortama, çevreye uyum göstermek. Arazi ile

1

Pişmanlık:

Pişmanlık: Yaptığı iş veya davranışın sonucunu beğenmeyip hayıflanma, pişman olma, nedamet. Kuran’da pişmanlık ile ilgili ayetler: 1-) Maide Suresi, 31.

1

Artık

Artık: 1-) Yenildikten, içildikten, kullanıldıktan sonra geriye kalan. 2-) Bir şeyden artan, kalan bölüm. 3-) Bir şey harcandıktan sonra onun

569

Ariyet

Âriyet (emanet): 1-) Bir malın menfaatini, istifadesini bedelsiz olarak temlik etmek, vermek. 2-) Geri verilmek üzere, geçici olarak alınan, eğreti.

568

Arif

Arif: Anlaması, kavraması, sezgisi güçlü, anlayışlı. Ârif: 1-) Tanıyan, bilen, vakıf ve aşina olan, halden anlayan. 2-) Mütehassıs olduğu ilmi,

1 2 3 18