913

Hacer-ül-Esved

Hacer-ül-Esved: Kabe’nin doğu köşesinde bulunan 18-19 cm kuturunda kırmızımsı, siyah ve parlak bir taştır. Hacerül Esved, Hazret-i İbrâhim ve İsmail

878

İcazet

İcazet: İzin. Müsaade. Şehadetname. Diploma. “Olur” demek. Destur vermek. İlmi ehliyet. Reva görmek. İcazet ile ilgili kelimeler: İcâzet-i Mutlaka: Eşitli

877

İcaz

İcâz: 1-) Az sözle çok şey anlatma sanatı. 2-) Kadın eşarbı. Baş örtü. 3-) Aciz bırakmak. Acze düşürmek, şaşırtmak. 4-) edbiyatta; Mucize

875

Fina

Finâ: 1-) Avlu. 2-) Evin ve şehrin önü. Civar. 3-) büyük mezarlıklar (fabrika, mektep, kışlalar) ve kasabadakilerin harman yapmak, hayvan

1992163_620x410

Fidye

Fidye: 1-) Bir kimseyi bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak için ödenen bedel. 2-) Dini terim olarak; Oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle

874

Feyz

Feyz: 1-) Suyun taşıp akması. 2-) Bolluk, çokluk verimlilik, fazlalık, gürlük, ilerleme, çoğalma. 3-) İlim, irfan. 4-) Nimet, bağış, ihsan,

Feylesof

Feylesof: 1-) Filozof. 2-) Felsefe ile uğraşan, felsefeci. 3-) Olaylara kendine has bir görüşle ve hoş görü ile bakan kimse.

indir

Hac

Hac: 1-) Müslümanlığın beş şartından biri olan, Müslümanlarca zilhicce ayında Mekke’de yapılan, Kâbe’yi ziyaret ve tavaf töreni. 2-) Genellikle tek

873

İcad

İcâd: 1-) Vücuda getirmek. 2-) Yeniden bir şey meydana getirmek. Yoktan var etmek. 3-) edebiyat; Yeni bir fikri, yeni bir

872

İcab

İcâb: 1-) Lazım. Gerekli. Lüzum. Sebep olmak. 2-) Istılahta; Akitlerde ilk söylenen söz. 3-) Şaşırtmak. Hayran etmek. Hayrete düşürmek. 4-)

1 2 3 76