721

Ukba

Ukbâ: 1-) Ahiret, öbür dünya, baki olan alem. 2-) Ceza Ukba ile ilgili kelime: Ukba-i ferda: Gelecek olan ahiret. Bakınız

720

Uhrevi

Uhrevî: Ahretle, öteki dünya ile ilgili. Uhrevi ile ilgili ayetler: 1-) Kehf suresi 30. Ayet: Arapça: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

719

Davet

Da’vet (Dâvet): 1-) Hak dine çağırmak. 2-) İkram etmek için çağırma çağrılma. 3-) Bir fikri kabul ettirmek için deliller söylemek.

718

Cüz

Cüz: 1-) Bütünü oluşturan bölümlerden her biri. 2-) Kuran’ın otuz bölümünden her birine verilen ad. 3-) Kitap forması. 4-) Küllün

717

Cürm

Cürm (Cürüm): 1-) Kabahat, kusur. Hata. İsyan. 2-) Günah 3-) Kanun hilafına hareket. Cürm ile ilgili kelimeler: Cürmane: Ceza, mücazat.

716

Cünun

Cünûn: Örtünmek, gizlenmek; aklını kaybetmek 1-) Delilik, cinnet. Delirmek. 2-) Çok olmak. 3-) Otun uzaması. 4-) İnsanın dış alemle ilgisini

UCB

Ucb

Ucb (Ucub): 1-) Bir kimsenin hak etmediği bir mertebeyi kendinde vehmetmesi. 2-) Kendini beğenmişlik. 3-) Kendini başkasından üstün bilmek, ayıplarını

715

Cühud

Cühûd: 1-) Bilerek inkar etmek. Bildiği halde yanlış söylemek. 2-) Peygamberimiz Resul-i Ekremi (A.S.M.) bildikleri ve mukaddes kitablarında O’nun evsafını

714

Cübn

Cübn (Cübün): 1-) Korkaklık, ürkeklik, korkak olmak. 2-) Peynir. Cübn (korkaklık) ile ilgili ayetler: 1-) Al-i İmran suresi 156. ayet:

13484

Cuki

Cûkî: Hindistan’da yayılan ve bozuk bir yol olan Brahmanizmin, cuk denilen dört ruhani sınıfından birine mensup olan kimse. Hind dervişlerine

1 2 3 43