18

Cumartesi gününün virdi

Cumartesi gününün virdi Bismillâhirrahmânirrahîm Ve men ya’tesım billâhi fe-kad hüdiye ilâ sırâtın müstakıym El-hamdü lillâhi’llezî ehallenî hımâ lutfi’llâhi El-hamdü lillâhi’llezî

346

Kuran’dan dualar

Kuran’dan dualar 1-) Rabbimiz! Günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır,kafir topluluğa karşı bize yardım et!” (Âl-i İmrân suresi

1 2