Lâ ilâhe ill'Allâh

Tehlil

Lâ ilâhe ill’allâh. Manası : Allah-u Teala hazretleri’nden başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur demektir. Bu mübarek cümleye de tehlik

mucize-dualar-300x199

Günlük Tesbîhler

” SübhânAllâhi ve bi-hamdihî lâ kuvvete illâ billâhi mâ-şâ-Allâhü kâne ve mâ lem-yeşe’ lem yekun, a’lemü enne’llâhe alâkülli şey’in Kadîr

1 58 59 60 61