mucize-dualar-300x199

Esmâü’l-Hüsnâ

Esmâü’l-Hüsnâ nedir? : Allâhü Teala ve Tekaddes  Hazretleri’nin en güzel, en şerefli manâlara ve sıfatlara delâlet eden mübârek isimlerine Esmâü’l-Hüsnâ

mucize-dualar-300x199

Hasbiye

” HasbünAllâhu ve ni’me’l-Vekîl “ Manası ; Allah-u Teala bize yeter. O ne güzel Vekil’dir.” mealindeki bu ayet-i kerimeye ”

1 57 58 59 60 61