200

Şeytan uyur mu?

Şeytan kimdir?: Şeytan; gözle görülmeyen fakat varlığı kesin olan, azgınlık ve kötülükte çok ileri giden, kibirli, asi, insanları saptırmaya çalışan

193

Meş’ar-i Haram

Meşar-i Haram: Hac menasikinin ifa edildiği yerlerden biri Sözlükte “bilmek, hissetmek” anlamındaki şuur kökünden ismi mekan olan meş’ar (çoğulu meşair)

1 2 3 42