163

Ahidname duası

Ahidname duası: İbni Mes’ud (r.a.)’dan rivayetle; Peygamberimiz (s.a.v.) ashabına şöyle sormuş; “Sabah akşam Allah katında güzel bir sözün bulunmasını kim

1 2 3 4 100