4206 hat

Rabiatu’l-Adeviyye’nin Seherdeki Münacatı

Rabiatu’l-Adeviyye’nin Seherdeki Münacatı بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم ”Bismillahirrahmanirrahim” İlâhî, ğâretin-nücûmü ve nânetil uyûnü, ve uglikat ebvâbül mülûki ve bâbüke meftûhun lissâilîne.

21

İyilerden sayılma duası

İyilerden sayılma duası “Allâhummec’alnâ mines-süedâil makbûlîn, velâ tec’alnâ minel eşkıyâil merdûdîn, vel-hamdülillâhi Rabbil âlemîn.” Anlamı : “Allah’ım, beni makbul olan

1

Hafız cemiyetinde okunacak dua

Hafız cemiyetinde okunacak dua Allâhummahfâzil huffâzelkirâm an envâilbelâya, verham ümmete Muhammedin bihürmetihim fîlbihâri velberâya: Allâhummahşurnâ maa hameletil Kur’an’il-Kerîmil-berereti yevmettelâki, lâsiyemmâ

1 2 3 75