dua (1)

Fakirlik duası

Fakirlikten ve muhtaçlıktan kurtulmak için okunacak dua Okunuşu : “Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı

1 2 3 4 32