11

Rızk duası

Rızk duası  Âl-i İmrân suresi 26 ve 27. ayetler “E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm. Bismillâhir-Rahmanir-Râhim. Elhamdü lillâhi Rabbil-âlemin. Ve’s-salâtü vesselâmü alârasûlinâ Muhammediv

3 Şehzade Mahmut türbesi

Sığınma duası

Açlıktan, hainlikten Allah’a sığınma duası “Allâhümme innî e’ûzü bike mine’l-sû’ı fe-innehû bî’seddacî’uve e’ûzü bike mine’l-hıyaneti feinnehâbi’seti’l-bitânetü.” Anlamı : Allah’ım! Açlıktan

9004

Yardım için okunacak dua

Yardım için okunacak dua “Allâhümme Rabbes-semâvâtis-seb’ı ve Rabbel-‘arşil-‘azîm. Rabbenâ ve rabbe külli şey’in, münzilet-tevrâti vel İncili vel Furkâni, fâlikal-habbi ven-nevâ.

1 2 3 4 37